CONTACTE
Menu

CONDICIONAMENT ACÚSTIC

L'acondicionament acústic millora la qualitat acústica a l'habitació, aconseguint que els usuaris es trobin còmodes quant a la qualitat del so i la reverberació (eco). En altres paraules, són els sistemes i tècniques que s'utilitzen per crear ambients agradables i sense soroll.
1 · UNA MICA DE CIÈNCIA

Així es transmet el soroll

01
PER
TRANSMISSIÓ
És el soroll que es transmet per l'aire i que travessa l'envoltant de l'edifici. Davant d'aquest soroll, la solució és augmentar la massa de l'envoltant o afegir materials porosos que absorbeixin l'energia. Davant d'aquest tipus de soroll la millora que ofereix el suro projectat és reduïda, ja que ni augmentem massa al suport ni es tracta d'un material porós amb gruix suficient que permeti una absorció del soroll per convertir-lo en energia. Per això tenim actualment plaques de suro natural aglomerat amb un coeficient d'absorció sonora de fins a αw = 0,50.
02
PER
IMPACTE
És la vibració produïda al suport per la percussió sobre elements constructius, generalment en sòls (trepitjades, objectes que cauen, maquinària…). La solució davant aquest tipus de soroll és actuar sobre el focus, generant superfícies absorbents amb elements flexibles o terres flotants. Aquí sí que podem millorar considerablement la incidència dels sorolls d'impacte en poder generar-se superfícies flotants que eviten la transmissió de les vibracions.
03
PER
REVERBERACIÓ
Es el ruido de fondo que se crea en lugares mal acondicionados donde el sonido al chocar con cierres lisos, rebota generando una devolución del sonido en la oreja de los receptores. La solución ante este tipo de ruido es acondicionar los paramentos para que se genere suficiente absorción acústica.
KAVE HOME
Girona
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram